DIENSTEN

BEEDIGDE VERTALINGEN RUSSISCH

 VERTAALBUREAUKURPERSHOEK

VERTAALBUREAU KURPERSHOEK verzorgt beëdigde vertalingen vanuit  het Russich naar het Nederlands en vice versa van diverse documenten, zoals o.a.: notariële acten, diploma’s, overeenkomsten, uittreksels van de Burgerlijke Stand.


Een beëdigde vertaling wordt gebruikt voor officiële doeleinden.  De vertaling wordt aan het origineel gehecht en voorzien van een verklaring dat de vertaling waarheidsgetrouw en naar eer en geweten is opgemaakt.  Op iedere pagina wordt de handtekening en ambtstempel van de beëdigde vertaler geplaatst.

Voor gebruik van het document in het buitenland  is het raadzaam om een beëdigde vertaling te legaliseren. Dit dient te gebeuren bij de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven. Een legalisatie zorgt voor extra zekerheid dat het vertaalde document ook daadwerkelijk  geaccepteerd wordt door de betreffende autoriteiten in het buitenland.


Indien gewenst kan VERTAALBUREAU KURPERSHOEK voor u de legalisatie van een vertaling verzorgen. U kunt echter ook zelf een apostille afhalen na betaling van leges bij de rechtbank in Den Haag.


© 2020 Vertaalbureau Kurpershoek