Teksten met minder dan 200 woorden          € 20 per tekst

Teksten met meer dan 200 woorden             €  0,10 per woord

Beëdigde vertalingen                                     €  0,15 per woord*

Alle prijzen zijn exclusief BTW 21%

* Voor uittreksels uit de GBA geldt een vast tarief van Euro 60,- inclusief BTW 21%