Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle op deze website vermelde gegevens over prijzen, levertijden en werkwijzen dienen als indicatie te worden opgevat.

Geen enkele mededeling op deze site mag worden opgevat als een claim dat Vertaalbureau Kurpershoek foutloos werk levert. Op alle offertes en diensten van Vertaalbureau Kurpershoek zijn de Algemene voorwaarden van Vertaalbureau Kurpershoek van toepassing.

 

Vertaalbureau Kurpershoek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vertaalbureau-kurpershoek.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vertaalbureau-kurpershoek.nl te kunnen raadplegen.