VERTAALBUREAU KURPERSHOEK verzorgt beëdigde vertalingen vanuit  het Russisch naar het Nederlands en vice versa van diverse documenten, zoals o.a.:

 • notariële akten
 • overeenkomsten
 • diploma’s
 • cijferlijsten
 • uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA)
 • geboorteakten
 • huwelijksakten
 • echtscheidingsakten
 • akten van geregistreerd partnerschap
 • akten van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • overlijdensakten
 • bewijs van in leven zijn/attestatie de vita

Indien gewenst kan VERTAALBUREAU KURPERSHOEK voor u de legalisatie van een vertaling verzorgen. U kunt echter ook zelf een apostille afhalen na betaling van leges bij de rechtbank in Den Haag.