Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt het uittreksel uitsluitend verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP.

Burgerlijke stand, afschrift & uittreksel

De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.
U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt:

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig!

Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig!

Er zijn de volgende soorten akten: geboorteakte; overlijdensakte; huwelijksakte; echtscheidingsakte; akte van partnerschapsregistratie (bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt een aantekening op de akte van partnerschapsregistratie)

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Het Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop vermeld staat dat de persoon nog in leven is. U kunt dit uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het uittreksel is bestemd voor gebruik in Nederland.

De Attestatie de vita is een internationaal model van het bewijs van in leven zijn, hierbij moet in persoon worden vastgesteld dat de aanvrager in leven is. Dit uittreksel Is bestemd voor gebruik in het buitenland.